Genel

AKRAN ZORBALIĞI

AKRAN ZORBALIĞI

Akran zorbalığı, herhangi bir neden olmadan çocuğun tek ya da grup halinde başka bir çocuğa düzenli ve kasıtlı bir biçimde fiziksel,sözel, sosyal ya da cinsel şiddet uygulamasına akran zorbalığı denir.
Zorbalık davranışındaki amaç kişiye zarar vermedir. Zorbalık ilk başta şaka gibi başlar ve giderek şiddeti arttırılır.

FİZİKSEL AKRAN ZORBALIĞI;

İtme, tokat atma, tehlikeli aletle saldırma, saçını çekme, bedene yapılan kaba şakalar,korkutma amaçlı kullanılan her türlü fiziksel şiddettir.

SÖZEL AKRAN ZORBALIĞI;

Alay etme, lakap takma, laf atma, küfür etme, sözel incitici notlar bırakma gibi davranışlardır.

DUYGUSAL AKRAN ZORBALIĞI;

Gruptan dışlama, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, eşyaya zarar verme, kasıtlı olarak arkadaşça davranmama gibi davranışlardır.

CİNSEL AKRAN ZORBALIĞI;

Cinsellik içeren sözler , sarkıntılık gibi davranışlardır.

AKRAN ZORBALIĞININ BELİRTİLERİ

Okulda zorbalık ve saldırganlık davranışlarına maruz kalan öğrencilerde fiziksel belirtilerde; mide ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı yeme ve uyku problemleri yaşadıkları görülmektedir.
Zorbalık davranışına uğrayan bireylerin huzursuzluk, ürkeklik, depresyon, panikatak, ağlamalar, öfkelenmeler, güvensizlik duygusu gibi duygular yaşadığını ve okula devamsızlık yapıp arkadaşlarıyla oyun oynamak istememe gibi davranışlar sergiledikleri görülmektedir.
Psikolojik etkiler de ise; sosyal kaygı, benlik saygısının azlığı, saldırganlık davranışlarında artış, travma sonrası stres bozukluğu gibi etkiler görülmüştür.

AKRAN ZORBALIĞINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

Zorbalığa uğrayan çocuklar bunun izlerini hayatları boyunca psikolojik olarak taşırlar. Bu nedenle zorbalığın olabildiğince erken fark edilmesi ve önlenmesi çok önemlidir. Ebeveyn ve öğretmenlere önemli görev düşmektedir. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin üzerine düşen sorumluluk, çocukların birbirleriyle olan iletişimlerini , tartışmalarını bunaltıcı olmadan aralıklı kontrol etmeleri, gerekli önlemleri almaları ve gerekli desteğin sağlanması yararlı olacaktır.
Çocukların bedensel ve zihinsel aktivitelerini disiplin altına alma konusunda ders dışı zamanlarda dans, güzel sanatlar, spor ve takım oyunlarına yönlendirmek oldukça fayda sağlayacaktır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir