ÖZEL EĞİTİMDE GRUP EĞİTİMİ NEDİR ? 

Grup eğitimi çocuğun akranları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde öğrendiği davranışları genellemesini, grup etkinliklerine katılmasını, sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacı ile yapılmaktadır.

Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımıyla yapılan eğitimdir. Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları program koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitimi programı uzman meslek elemanı tarafından uygulanmaktadır.

 Grup programlarına göre öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

 GRUP EĞİTİMİNDE YAPILAN FAALİYETLER 

1) SOSYAL FAALİYETLER VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ: Özel eğitime gereksinim duyan bireyler sahip olmadıkları sosyal becerileri bireysel eğitimlerle kazandırılmaya çalışılırken sahip oldukları sosyal becerileri kullanmayı Grup eğitimi ile öğretmek amaçlanmaktadır. 

Grup Eğitiminde Bireyler 

 • Sanat etkinlikleri 
 • Sinema 
 • Öğretmenleri ve arkadaşları ile alışverişe 
 • Öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte yemeğe veya kafeye gitmek gibi sosyal faaliyetlerini sosyal beceri eğitimi ile destekleyebilmektir.

 

2) SANAT ETKİNLİKLERİ

 •  Yoğurma maddeleri 
 • Kağıt çalışmaları 
 • Boya çalışmaları 
 • Artık malzemelerin değerlendirilmesi ile yapılan çalışmalardır.

Sanat etkinlikleri çocuklarda estetik duyarlılığı ve yaratıcılığını geliştirmeyi hedefleyerek, bütün alanların gelişimlerini destekleyen etkinliklerdir. Bu nedenle çocuklara rahat çalışabilecekleri ortam düzenlemeleri, gelişim düzeyi, bireysel  ayrıcalıkları ve engel türlerine uygun araç gereçler verilmelidir. 

 

3)EĞİTİCİ GRUP OYUNLARI 

 • Eğitici grup oyunlarının çocuklara sağladığı yararlar;
 • çocukların yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirir 
 • kavram oluşumuna yardımcı olur.
 • dikkat süresini ve yoğunluğunu geliştirir
 • gözlem yapma, akılda tutma, düşünme ve karar verme gibi davranışları yapmalarını kolaylaşır.
 • sayıları tanıma sınıflandırma ve gruplamalarını kolaylaştırır
 • parçadan bütün oluşturma, eşleştirme becerilerini geliştirir.
 • araştırma, ilişki kurma, benzer ya da farklılıkları bulma yeteneklerini geliştirir
 • bir işi başarmanın mutluluğunu yaşayarak kişilerin kendilerine olan güvenleri artar.
 • algılama, çözümleme, karşılaştırma, neden sonuç ilişkisi gibi yeteneklerini geliştirebilir.
 • büyük – küçük, renk – şekil, miktar gibi pek çok kavramların gelişmesine olanak sağlar.
 • çocukların arkadaşları ile iletişim kurmasını sağlar.
 • yardımlaşma, paylaşma duygularının gelişimini destekler.
 • çocukların küçük kas gelişimlerine yardımcı olur.
 • El-göz koordinasyonunun gelişimine önemli katkı sağlar.
 • Zeka geriliği ve Otistik çocukların eğitimlerine büyük ölçüde önemli katkılar sağlar
 • öğrenme güçlüğü gösteren çocukların Temel eğitimlerinde de gelişimlerini destekler.