Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme doğumla başlayan ve yaşam boyu devam eden bir durumdur. Okuldaki eğitim-öğretim çalışmalarına katılan çocuk daha eğitimin başlangıcına kadar bilgi alma ve kullanma problemi olmadığı için, okulda başarılı olacağı gözlemlenir. Ancak, bir sorun gözlenmediği halde okul yaşantısının başından itibaren öğrenmeye ilişkin problem yaşayan çocuk vardır. Öğrenmeye ilişkin yaşanan sorunların ve okul başarısızlığının altında birçok sebebi vardır. Zihinsel yetersizlik sosyal / kültürel yoksunluk ve olumsuz çevresel faktörler etkilemektedir. akademik başarıyı olumsuz etkilediği için öğrenmeye okuma yazma ve aritmetik becerisine ilişkin bu güçlükler Özgül Öğrenme Güçlüğü olarak değerlendirilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)Nedir?

Standart testlerde kişinin yaşı zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulur. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, sonuç çıkarma veya matematiksel yeteneklerini kazandırılması zor olarak tanımlanan bir güçlüktür. 

Çocuğunuzda Hangisi Var ? 

Disleksi Nedir?

Çoğunlukla okuma güçlüğü olarak bilinen disleksi günümüzde en çok bilinen ve görülen Öğrenme bozukluğudur. Özellikleri; okurken hece atlama, heceleri ve harfleri tersten okuma, okuma sırasında kelime atlama ve yavaş okuma şeklinde belirgindir.

Disgrafi Nedir?

Disgrafi bireyin yazı yazmada yaşadığı zorlanma olarak adlandırılır. Bu özelliğe sahip bireyler hece ve harfleri ters yazma, yavaş yazma gibi özellikleri göstermektedir.

Diskalkuli Nedir?

Diskalkuli ise bireyin matematik becerisinde yaşadığı güçlük olarak görülmektedir. Bu özelliklere sahip öğrenciler matematiksel işlem yapmayı kavrayamazlar ve zor öğrenirler.

Disleksi (Okuma Bozukluğu) Nedir?

Okuma bozukluğu (disleksi) bireyin yaşı, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, doğru okuma hız ya da okuduğunu anlama da, göstermesi beklenen başarının altında tespit edilen okuma başarısı olarak tanımlanmaktadır. Anlaşıldığı üzere okuma güçlüğü yanlış ya da hatalı okuma değil, okumanın yavaşlığı ve okuduğunu anlama ve anlatabilme becerisinde yetersizlik olarak gösterebilmektedir.

Okuma güçlüğü özel öğrenme güçlüğünü neredeyse yarısını oluşturuyor. Okul çağı çocuklarının  %10-15’inde görülebiliyor. erkek çocuklarında rastlanan ve disleksi olarak adlandırılan bir durumdur. 

Okumanın Eğitim Yaşantısındaki Önemi Nedir? 

Okula başlayan bir çocuğun temel akademik faaliyeti Okuma- yazma öğrenmek ile başlar. Çocukların programı düşünüldüğünde okumanın önemli olduğu öğrenmenin de çok büyük ölçüde okumaya yansıdığı bilinmektedir. Neredeyse tüm dersler okuma becerisi gerektirdiği için de okuma ya da okuduğunu anlama da zorluğu olan çocuk bu durumdan olumsuz etkilenecek ve okul yaşamı boyunca birçok konuda güçlük yaşayacaktır.

 

Disgrafi (Yazma Güçlüğü) Nedir?

 • Yazım hataları
 • Olanaksız ve düzensiz el yazısı 
 • Bazı harf- rakam ve sözcükleri ters yazma 
 • b-d, m-n, g-ğ, g-y, s-ş-c, p-b, b-p gibi ünsüz harfleri karıştırma
 • i-i, o-ö,  u-ü, ü-ö harfleri karıştırma 
 • Kelimeler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma
 • Yazarken harf atlama 
 • Kelime sonuna gelen ekleri eksik ve hatalı yazma 
 • Yaşıtlarından ayrılır ölçüde yazmaya karşı isteksizlik gibi bozukluklara rastlanır.

Diskalkuli (Matematik Güçlüğü) Nedir?

 • Matematik terimlerini kavramları anlayamama
 • Toplama çıkarma çarpma bölme yaparken işlem sırasını takip etmede zorluk çekme
 • Toplama ve çıkarma işlemlerini birbirine karıştırma 
 • Dört işlemin mantığını kavrama da zorluk yaşama 
 • Toplama çıkarma ve çarpma işlemlerini karıştırma, ayırt etmede zorluk yaşama 
 • Bazı rakamları tanıyamama, sayıları karıştırma  (6-9, 3-8, 4-7) gibi
 • Gerekli sembolleri kullanma 
 • Eldeli sayılarda toplamayı unutma
 • Onluk bozarak çıkarma işlemi yaparken yan taraftaki sayıdan aldığı onluğu unutma 
 • Çarpım tablosunu öğrenirken sınıfının genelinden büyük ölçüde geriden gelme
 • Problem çözümünde izlenecek işleme karar verememe
 • Problem çözerken işlem adımlarını atlama, karıştırma 
 • Problem çözerken ilk adımın doğru cevap olduğunu düşünme, kalan işlemleri yapmadan soruları cevaplayabilme biçiminde kendini gösterir. 

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri Nelerdir?

 0-6 YAŞ Aralığındaki Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri Belirtileri 

 • Konuşmada gecikme 
 • Kelimeleri yanlış söyleme
 • Kelimeleri öğrenmede güçlük çekme 
 • Sayı sayarken sırasını karıştırma 
 • Renk kavramını öğrenmede zorluk 
 • Renkleri karıştırma 
 • Kendisinin ya da başkasının sağını solunu karıştırma 
 • Kavramlardaki zıtlıkları öğrenmede sorun yaşama 
 • Benzerlikleri kolay fark edememe 
 • İnce – motor becerilerinde yaşıtlarından zayıf olma (el – parmak kasları becerileri)
 • Yönergelere dikkat edememe (bak, gel, al gibi )
 • Kelimelerin yerini değiştirmek (portakala porkatal, makasa kamas demek)
 • Oyunlardan çabuk sıkılmak 
 • Sanki aynadan yansımış gibi şekilleri, harfleri ve sayıları ters çizme 
 • Boyama yerine karalama yapma
 • Şekilleri basit şekilleri kopyalayamama (daire, üçgen, kare)
 • Taşırmadan boyama yapamama 
 • Çoğunlukla ayakkabı, tişört, eldiven gibi giysileri ters giyebilirler. 

3-5 YAŞ Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri 

 • Kelimelerin tekrarlandığı şarkılardan hoşlanmazlar
 • Tekerlemeli oyunları bir türlü öğrenemezler 
 • Bebek gibi konuşmaya devam eder
 • Kelimeleri sık sık şaşırır
 • Tüm uğraşlara rağmen haftanın günleri harfleri sayıları bir türlü öğrenemez

 5 – 6  YAŞ Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri

 • Harf ve kelimeleri tanıyamaz 
 • Kendi ismini bile yazamaz, kelimeleri uyduruk yazımlar bulur
 • Sözcükleri hecelere bölemez kapı kelimesini ka-pı olarak bölemez 
 • Heceleri tanıyamaz k ile hangisi başlar diye sorulduğunda cevaplayamaz

 6-7 YAŞ Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri

 • Heceleri tanımakta ve yan yana koymaktaki güçlüğü devam edebilir.
 • Tek heceli kelimeler okuyamıyorsa (top, bal, kel gibi)
 • Kediyi yedi okumak gibi 
 • Okumaktan nefret etme 

7 YAŞ VE ÜZERİ Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri

 • Uzun ve zor kelimeleri yanlış okuma 
 • Cumhuriyet yerine Hürriyet gibi 
 • Benzer kelimeleri karıştırma kurt yerine yurt gibi 
 • Okurken duraklama eee yani gibi eklerle 
 • Telefon numarası, ev adresi tarihleri hatırlayamama
 • Okuma esnasında zor kelimelerin yerine kolaylarını seçme, hatıra yerine anı gibi 
 • Yazım hataları ile dolu özensiz yazma 
 • Sesli okumaktan kaçınma

 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TEDAVİSİNDE ve EĞİTİMİNDE İZLENECEK YOL NEDİR?

 1. Çocuk ayrıntılı olarak değerlendirmelidir bu değerlendirme sayesinde yanlış sana konulmasının önüne geçilir
 2. Çocuğun genel zeka seviyesini sosyal becerileri ve günlük yaşam becerileri ölçülür
 3. Değerlendirmenin sonucuna göre çocuğun ihtiyaçlarına uygun eğitim programı hazırlanır
 4. Bu program okul ortamında bireysel derslerle çocuğa uygulanır. Ailesi evde çocuğu takip eder.

 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İÇİN NELER YAPMALISINIZ? 

 • Sınıf öğretmeni ile derhal görüşmeli onun görüşlerini almalısınız 
 • Ne kadar önce davranırsanız çocuğunuzun okuma şansı o kadar artar
 • Okul sistemin içinde ve dışarıdan mutlaka testleri yaptırmalısınız 
 • Çocuğunuzun başarılı olduğu diğer alanları keşfedin. Onun başka alanlardaki başarılarında ön plana çıkarın. Onun çok başarılı olabileceği özgüvenini destekleyebilecek bir alan seçin. Başarısız olduğu konularda onu yermeyin.
 • Evde destek sağlayın.

HER ÇOCUK FARKLIDIR VE HER ÇOCUK ÖZELDİR.

HER DİSLEKSİ BİREY FARKLIDIR.